Tjorust-Telegrafen presenterar prydligt
Sture Nya Alléns OrdLista SNAOL
afroamerikanneger
bitchhej (fem.)
bögjävelhej (mask.)
ekonomibiträdebambatant
etik och moraldetta uttryck betyder ingenting alls
fokuseraprioritera
förskoladagis
förutsättningslösmed underförstådda förutsättningar
genomlysata reda på, fast ordentligt
horahej (fem.)
husvärdvaktmästare
i öppen andaom möjligt utan blodvite
informationen noterasja, ja
inuiteskimå
inuitskaeskimö
kan anses besvaradkan dra åt skogen
kaos1. total oreda, fullständig förvirring,
upplösning av alla regler och normer
2. lite besvärligare än vanligt
kommunicerasäga
kontrollavgiftböter
känd av polisenskurk
kålrotengelsk svensk
lunchmiddag
middagkvällsmat
modulbarack
monteafroamericanof.d. jugoslaviskt berg där
monteafroamericaninerna bor
negativtdåligt
negerbollbasket
oacceptabelinte bra. alls
paviljongbarack
populistisknågon som inte tycker som talaren
positivtbra
prioriterafokusera
projekttillfällig
romerzigenare
räntefria lånlån där räntan kallas något annat än ränta
schlagerlåt som varit på TV
seriösnågon som tycker som talaren
se över rutinernata reda på vem som klantat sig
servicehusålderdomshem
skolbespisningbamba
slutsatskonklusion
strövabadgäst som går
synergierbra-att-ha-grejor
sätta på kartandetta uttryck betyder ingenting alls
ta hänsyn tillskriva någonstans att man tagit hänsyn till

OrdListan kommer att påbyggas vid behov alt. när vi anser det lämpligt.
Utan reservation för felaktigheter.

Kurtiserad av Tjorust-Telegrafen