Tjorust-Telegrafen

Skriv till T-T

Gör så här:

1. Införskaffa 1 kuvert, 1 ark papper, 1 frimärke samt 1 penna (huruvida den sistnämnda är av bläck-, blyerts- eller kulspetstyp spelar ingen betydelse).

2. Skriv dymedels pennan ned Ert meddelande på pappersarket. Använder Ni bläckpenna, vänta ett ögonblick tills Ni går till punkt 3 för att inte förvandla texten till en oläsbar bläckfläck.

3. Vik ihop papperet erforderligt antal gånger, så att det lätt går ned i kuvertet. Lyft fliken på kuvertet och skjut in det hopvikta papperet i kuvertet tills ingen del av det förra befinner sig utanför det senare.

4. Slicka lätt på den klistriga kanten på kuvertets flik och pressa den mot den resterande delen av kuvertet. Kontrollera att fliken sitter fast ordentligt så att kuvertets innehåll inte går att komma åt. De som lider av muntorrhet eller är allergiska mot klistret eller bara tycker att det smakar illa kan använda en lätt fuktad svamp, det går lika bra.

5. Skriv med tydliga bokstäver adressen till T-T på kuvertets släta framsida:

Brevpostlådan
Tjorust-Telegrafen
Red.-avd.
Morbräcka 403
472 80 Skärån

(Denna postadress skall icke förväxlas med T-T:s särskilda elpost-adress, som ju som bekant är telegrafen@hexmaster.com.)

6. Slicka på frimärkets gummerade baksida och pressa densamma mot kuvertets framsidas övre högra hörn, dvs. inte särskilt långt ifrån (men inte heller alltför nära) adressen.

7. Leta upp en s.k. brevpostlåda av den stora, gula, plåtiga modell som exemplifieras på nedanstående bild (just denna brevpostlåda har vi nu sett till att flytta till red.s bakgård för att inte riskera att den effektiviseras bort av Tjorust Postverk). Lyft på den av pilen utvisade luckan med ena handen, för in brevet med den andra handen tills handen ifråga omöjliggör vidare införande, släpp brevet, tag ut handen och släpp igen luckan.

Brevpostlåda

8. Normalt tar det ett par dagar för brevet att nå oss; förvänta Er alltså inget svar tidigare än en vecka från att ni lade brevet på brevpostlådan.

Felsökningsschema

#FelTrolig orsak och/eller åtgärd
1.Jag kan inte komma på något att skriva.Det spelar alls ingen roll, Ert brev blir nog ändå inte läst.
2.Jag får inte tag på kuvert/pappersark/penna någonstans.Knyck.
3.Jag får inte tag på frimärken någonstans.Tjorust Postverk överväger i skrivande stund bortrationalisering av frimärksförsäljningen då den ju ändå inbringar så små summor, varför det enklaste torde vara att anlita någon filatelist som samlat på sig ett överflöd av frimärken på den tid då de ännu såldes på den öppna marknaden.
4.Ingen text uppstår när jag skriver meddelandet.1: Ni anbringar fel ände av pennan mot papperet - i allmänhet är det den spetsigaste delen av densamma som är ansvarig för själva skriften.
2: Pennor kan behöva aktiveras för att kunna användas till skrift. Kulspetspennor kan behöva klickas på i den trubbiga änden, bläckpennor behöver en viss kvantitet bläck etc. Blyertspennor av den gamla trävarianten kan behöva vässas, något som nog bör göras av en fackman om Ni behöver läsa ända hit.
5.När jag började skriva fick jag text, men inte nu längre.Den aktiva substansen i pennor kan ta slut, detta gäller i synnerhet kulspets- och bläckpennor. Att byta penna är inte alltid nödvändigt men har den fördelen att det alltid fungerar.
6.Jag fick text när jag skrev, men en liten stund senare har den försvunnit.Ni använder troligen en penna med s.k. osynligt bläck. För att åter göra texten läslig krävs en åtgärd av någon sort, något som vi på T-T inte kan lista ut; Ert brev kommer därför att hamna i papperskorgen. Anskaffa en ny penna och skriv ned Ert meddelande på nytt (något nytt pappersark behöver dock inte anskaffas då det på det aktuella ju ändå inte finns någon läslig text som kan förvirra ögat).
7.Det finns ingen plats kvar på pappersarket, men jag har mer att skriva.Anskaffa ytterligare ett pappersark och fortsätt Ert meddelande på det. Blir även det fullt, anskaffar Ni ett nytt, och så vidare. I extrema fall kan större kuvert behöva anskaffas; ev. även fler frimärken, men det faller utanför detta felsökningsschemas ansvarsområde.
8.Texten försvinner när jag viker pappersarket.Ingen fara, texten finns kvar och blir åter synlig när vi återställer pappersarket i dess ovikta skick.
9.Pappersarket går inte att få ner i kuvertet.Pappersarket behöver i allmänhet vikas 1-3 gånger för att få rum i kuvertet; exakt antal varierar beroende på deras inbördes storleksförhållande. I extrema fall kan problem ändå uppstå; försök då med en mindre storlek på pappersarket eller en större storlek på kuvertet.
(En alternativ kuvert-fri teknik finns, s.k. vykort, men det går över denna kortfattade handlednings område.)
10.Fliken på kuvertet går inte att fästa på kuvertet.Hög ålder eller alltför rikligt applicerande av saliv kan få klistret att förlora sin vidhäftningsförmåga. Använd ett nytt kuvert (glöm inte bort att ta ut meddelandet ur det gamla först!) eller fäst kuvertfliken m.h.a. tejp.
11.Hhuwewwe fattha pa thuddad.Endast en lätt tungapplicering skall tillämpas på kuvertfliken; då skall det inte finnas någon risk för att fastna. Om detta ändå skulle uppstå så ryck till ordentligt utan att vänta onödigt länge, emedan dröjsmål kan få klistret att torka ordentligt varvid vidhäftningsförmågan ökar avsevärt. Ryck till ändå, och kom ihåg att vi inte skrivit det finstilta längst ned på denna sidan för ingenting.
12.Det är svårt att skriva adressen på kuvertet, pennan hoppar hela tiden.Adressen skall inte skrivas på den sida av kuvertet där Ni vek ner kuvertfliken och fäste den mot den resterande delen av detsamma utan på motsatt sida som är slät och lätt att skriva på.
13.När jag applicerar frimärket på kuvertet så döljer den en del av adressen.Skrivs adressen med centimeterhöga bokstäver blir den lättläst men lämnar ändå gott om plats för frimärket.
14.Frimärket fastnar inte på kuvertet.Ungefär samma kriterier gäller för frimärkets gummering som för kuvertflikens. För övrigt gäller att se till att slicka på den gummerade sidan och inte på framsidan där det (vanl. kolorerade) motivet återfinns.
15.Jag fäster ett frimärke på kuvertet, men en mängd andra följer med.Riv försiktigt av det första (fastklistrade) frimärket utmed dess tandade kant för att avskilja det från frimärksrullen alt. häftet.
16.Hålen hamnar åt fel håll när jag skriver ut.Ni läser i fel felsökningsschema.
17.Jag hittar inte någon brevpostlåda.Det finns brevpostlådor i landet, även om kanske ingen går att uppbringa i närheten av Er bostad.
Tjorust Postverk har, som ett led i sin förvirringspolicy, installerat brevpostlådor i ett flertal kulörer. Den gula fungerar dock alltid, utom när den inte gör det.
18.Kuvertet går inte ner i brevpostlådan.1. Istället för ett vanligt, platt kuvert har Ni troligen anskaffat en s.k. paketkartong som är betydligt mer skrymmande. Ta ut pappersarket, införskaffa ett riktigt kuvert, och återgå till punkt 3 ovan.
2. Brevpostlådan är full, något som aldrig händer numer. Leta upp en annan brevpostlåda.
3. Brevpostlådans lucka har svetsats fast av slynglar. Leta upp en annan brevpostlåda.
19.Jag har lagt brevet på brevpostlådan, men ingenting händer.Breven hämtas i allmänhet endast en gång på vardagar. Det kan alltså dröja åtskilliga timmar innan Ert brev börjar distribueras.
20.Jag har lagt brevet på brevpostlådan, men ännu en vecka senare ligger det kvar!Eftersom Ni kan konstatera att det ligger kvar har Ni med största sannolikhet inte lagt det i en brevpostlåda för utgående post utan i en brevpostlåda för inkommande post, vilket är en helt annan sak. Ta en titt på bilden igen!
21.Jag är osäker på brevpostlådor, så jag gick med brevet direkt till postkontoret, men de bara skrattar åt mig.Tjorust Postverk ägnar sig numer inte åt enstaka kunder, och åt brev & försändelser endast på sina lediga stunder. Följ våra instruktioner eller låt bli!
22.Jag får en AKJ-57 i modul QDLS-75/2.Ni läser i helt fel felsökningsschema! Byt jobb!
23.Jag har gjort precis som Ni skrivit, men känner mig ändå osäker. Har Ni några uppmuntrande ord?Jösses! Jag som får skriva sådana här felsökningsscheman som artigt skall vägleda alla imbecilla klantskallar som inte kan hitta ut ur en skjorta eller snyta sig utan assistans, har ingen några uppmuntrande ord åt mig?!?
24.Jag har skrivit min insändare, lagt det i kuvertet, skrivit av adressen korrekt, satt på frimärke, lagt det i en gul brevpostlåda och kontrollerat med brevbäraren som hämtade posten att det kommer att omhändertas enl. konstens alla regler, men det händer ändå ingenting.1. Ni har applicerat ett frimärke av utgången modell, eller från ett annat land, eller med bristfällig gummering så att det ramlade av, eller av så högt värde att någon posttjänsteman lagt vantarna på det.
2. Tjorust Postverk har lagt ned även de sista fragmenten av sin brev- & försändelsedistribution. Skicka elpost istället.
3. Ni skrev av adressen fel, vilket kan leda till att brevet kan komma ungefär vart som helst utom till önskad ort, dvs. hit till red.
4. Även vårt högst tillfälliga brevleveransabonnemang har på något mystiskt vis upphört att fungera.
5. Red.-hunden åt i ett obevakat ögonblick upp Ert brev. Skicka ett nytt!
6. Kanske Ni inte formulerat Er tillräckligt slagkraftigt för att finna nåd inför red.s kritiska ögon? Lägg med en ovikt hundralapp nästa gång så ökar Edra chanser ordentligt, eller en tusenlapp så är Ni definitivt på den säkra sidan. Detta gäller dock endast om Ni inte klantar till det på något annat sätt enl. ovan.
7. Alla brev besvaras inte, eller åtgärdas på något annat sätt än att de förpassas till papperskorgen - vi har ju arbeten att sköta.
25.Jag har ett fel som jag inte hittar i felsökningsschemat.Dra åt skogen.

Tjorust-Telegrafen (TJORUST-TELEGRAFEN) frikänner sig härmed från alla eventuella och/eller möjliga och/eller tänkbara konsekvenser som kan uppstå när någon (NI) följer dem. TJORUST-TELEGRAFEN kommer inte att på något som helst vis att överväga något som helst SKADESPRÅKSANSVAR som någon som helst PERSON, fysisk eller juridisk, verklig eller påhittad, kolbaserad eller utomjordisk, kan få för sig att ställa TJORUST-TELEGRAFEN till svars för, av vilken orsak, anledning el.dyl. det vara må. Vidare har TJORUST-TELEGRAFEN inrättat särskilt stränga SPECIAL-KLAUSULER enkom för de som envisas med att läsa hela den finstilta TEXTEN, hur lång, tråkig, besvärlig, svårbegriplig men ologisk rentav eller ogrammatisk ställen sina på, därigenom inbillande sig kunna förekomma de extremt högt betalda jurist-SLYNGLAR som TJORUST-TELEGRAFEN lejt enkom för utfyllnads-texternas NEDSKRIVANDE. Genom att öppna denna sida har NI nämligen förbundit ER att ställa upp på vilka KRAV som TJORUST-TELEGRAFEN än STÄLLER, vilket ju onekligen är ganska FIFFIGT med tanke på att NI ju annars inte skulle kunnat LÄSA denna text, som ju annars hade fått en v.m.k. preventiv verkan. Är TJORUST-TELEGRAFEN inte SMART, så säg!

Senast uppdaterad: Tja