Tjorust-Telegrafen

Alls inga förtäckta hot inom kommunen!

Skärån (T-T) --- Sedan någon annars oviktig löntagare i den kommunala organisationens periferaste ytterkanter gjort div. besynnerliga uttalanden, vars besynnerlighet till avgjort största lejonparten utgjordes av deras uppåt- alt. inåtriktade riktning, dvs. mot den nyss nämnda organisationens högre alt. inre alt. ädlare delar, har motuttalanden gjorts från dessa håll som, enligt sådana illvilliga uttolkare som ju även vår eljest idylliska kommun har sin beskärda del av, om inte mer, utgör förtäckta hot, något som, om man åbäkar sig det allra minsta för att ta reda på Sakernas Verkliga Tillstånd, naturligtvis inte äger någon som helst överensstämmelse med den berömda verkligheten.

- De var inte förtäckta alls, berättar sålunda Bror Berättelser, borgerlighetens - vad än påstås må - starkaste kort [ på Tjorust - red:s anm. ]

Lillebror Berättelser, god tvåa i det aktuella partiet ifrågas hierarki, instämmer till fullo.

- Alltså, fortsätter Bror Berättelser, hur i helvete skall vi ha det i den här kommunen egentligen? Skall vi stå ut med en sån här liten jävla tomte som häver ur sig otidigheter, personangrepp, fula ord och jag vet ta mej tusan inte vad!? Vem faan tror han att han är egentligen!?! Jag?

Lillebror Berättelser, god tvåa i det aktuella partiet ifrågas hierarki, instämmer till fullo.