Tjorust-Telegrafen

T-T:s femte ettårsjubileum!

Red., Morbräcka (T-T) --- Emedan jämna siffror skall, som det heter, jubileras, och siffran fem, i åtminstone detta sammanhang, räknas såsom en jämn siffra, och allas vår T-Telegraf just den dag som är idag firar ettårsjubileum för inte mindre än just precis femte gången, så tyckte vår fest och gamman-red. att det var läge för en jubileums-special.

Emedan det anses passabelt i sammanhanget att mindre fokusera på den egna åldern och mer fokusera på andras motsvarande tänkte vi utfylla specialen ifråga med några andra jubileanter av likaledes jämnåriga slag:

  • Fil. kand. emeritus Pelle Poängs oavslutade avhandling "Alkoholvanor i svenska småbåtshamnar" fyller 25 år. Han har inför varje säsong haft som mål att slutföra den, men dukat under för fältstudierna.
  • Tjorust kommuns hel-, del- och iblandanställdas sammanlagda ålder uppgår just Idag till 50.000 år, minsann.
  • T-T:s chefred:s ex. av "Handbok i etik" har på jämnt tio år inte lämnats tillbaka till Tjorusts kommunbibliotek.
  • Grannkommunens hemsida (www.grannkommunen.se) har just inte uppdaterats på ganska exakt tre år just precis idag.
  • Detaljeringsplanen för Skäråns citrym fyller jämt hundra år. Den har till yttermera visso skänkts ytterligare uppmärksamhet då den nyligen nominerats till Unescos världsarvslista.
  • Folke Filbyter firar sitt femtonde körkortslösa år.
  • Den äldsta inventarien i kommunens personalkylskåp - en ogenomskinlig plastask med vitt lock och texten "SPARAS" i röda bokstäver - fyller jämnt tolv år.

Minneskavalkad - fem år med T-T

Icke blott förändras ju tiderna, utan dessäven vi med dem! Följ med på ett nostalgi-tryfferat strövtåg bakåt i tiden, vart annars förresten, och se, huru T-T:s framsida speglar resp. tidsålder, dess ideal och förväntningar, dess tro, hopp och brödraskap, för att inte tala om allt modesvängande och kappvindsvändande som ju vi på T-T, om vi får säga det själva, antagligen är bäst i världen på.

1999
1999
2000
Tvåtusennoll
2001
Tvåtusenett
2002
Tvåtusentvå
2003
Tvåtusentre
2004
Tvåtusennu

(Vi ber om ursäkt för att det blir sex olika årtal trots att det ju är ett fem-årsjubileum som avfiras, inte klokt ser det ju ut, men det lär ha med något matematiskt att göra har vi hört, så vi återkommer när vi överklagat det hela till någon lämplig instans, förmodligen länsstyrelsen.)