Tjorust-Telegrafen

Återigen dags för ännu en
upplaga av årets Melodikrystival!

Skärån (T-T) --- För att bespara den ev. tittar- och/eller lyssnarkretsen onödigt fysiskt och/eller psykiskt obehag och/eller lidande, för att inte tala om de stämningar och/dessutom andra onödigt juridiska processer som städse/jämt/alltid/undantagslöst följer de förrnämnda i spåren, har Preludifrustivalens erkänt klipska ledning bestämt att musiken enkom skall utplaceras på det berömda internätet, fri att nedluddas för de som behaga må.

Till yttermera visso lämnas ju dessäven det berömda fältet fritt för de därstädes närvarande celebriteterna och kändisarna, men framför allt de som varken är det ena eller det andra men hemskt hemskt gärna skulle vilja vara det ena eller det andra, att göra det de är bäst på, nämligen att synas, istället för att göra det de troligen är allra sämst på, nämligen att sjunga.

- Nästa års upplaga av årets Turallerimystival skall de s.k. melodierna endast finnas nedkladdningsbara i form av s.k. ringsignaler till mobiltelefoner, vilket dels ger större utdelning i hackväg, dels inte försämrar deras musikalistiska kvalitéer det ringaste - he, he - emedan det ju icke går att försämra något som inte finns, såsom Fylleridestillatsgeneral Pelle Pluddevuddevutt diplomatiskt formulerar det.