Tjorust-Telegrafen

T-T byter bransch!

Red., Morbräcka (T-T) --- Vägens dagning mot natt har - sannerligen! - varit lång, men sent omsider har T-T:s red., närmare bestämt T-T:s red:s osannolikt hårt tärda finansieringsavd., skådat ljuset i ändan av tunneln.

- Aktiebolag är skit, handelsbolag är skit, enskild firma är dubbelskit och flerskild firma har jag fortfarande inte fått Rikstaxemyndigheten att inse fördelarna med, trots en ohyggligt lång och oläsbar korrespondens i ämnet.

Den som talar är naturligtvis omorganisationskonsult Kalle Karbon, mångårig medarbetare till T-T och ansvarig för fler omorganisationer än vad någon som fortfarande jobbar här vill minnas. Den sista tiden har hans permissioner gjort det möjligt att återuppta anknytningen med oss, och det med brio minsann, ty äntligen har vi fått kännedom om en bolagsform som verkligen passar oss och vår verksamhet som, jaa, som någonting som passar väldigt väldigt bra:

- Bluffbolag, det är det ni ska bli. Ni genererar fakturor som genererar inkomster, men ägnar er inte åt någon verksamhet som genererar utgifter, mer än de representations- och konsultutgifter som man ju icke kommer undan på något som helst sätt, likt döden och någonting annat som jag inte minns just nu. Där har ni framtiden!

Sannerligen!

Eftersom det dock visade sig överraskande kostsamt att sätta ihop en trovärdig faktura, och därtill mångframställa och utskicka den i ett par tre miljoner exemplar därtill, ujejuj, och så några diffusa men extremt tunga poster i hr Karbons med förlov sagt lindrigt trovärdiga faktura, så finner vi det enklare och lämpligare och mer ekonomiskt på alla sätt, särskilt för oss, att de ev. läsare som känner sig ovanligt godtrogna kan insätta en rundligt tilltagen slant på T-T:s ägandes pengakonto, vars nummer vi skall publicera så fort vi klarat ut några missförstånd gällande detsamma mellan oss och hr Karbon.