Tjorust-Telegrafen

Tjorust dag och natt!

Skärån (T-T) --- Tjorust kommuns allt ständigare strävan att utgöra en s.k. 48-timmarsmyndighet kan förefalla strävare än någonsin, men arbetet fortsätter, på dygnets alla timmar och några till.

- Nu har vi sett filmen, så nu är det bara resten kvar, förklarar kommunens informationsinformatör Sorry Nånsson, sedan han med några ännu lagliga stimulantia bibringats i intervjubart skick.

De på Tjorust-skolor gåendes eleverna utgör den s.k. pilot-gruppen, med vilket menas avse, att det är de som får prova först och ta reda på hur det går, androm till båtnad. Sålunda kommer dessa att få ansöka om ledighet under det allt snarare stundande sportlovet på ett tillvägagångssätt som till fullest går i den elektroniska vägens tecken.

Från elevernas resp. hemdatamaskiner uppkopplar de sig på det välkända internätet, för att - när detta väl är gjort - bege sig till den kommunala hemsksidan www.tjorust.se. Där inloggar de sig dymedelst uppgivande av allehanda identiteter, pinkkoder, lösord o.dyl., vilka de inte fullt så åldersstigna generationerna lär ha ännu lättare för än vi andra, och för vilkas utbringande särskild mjuk- och hårdvara anskaffats, givetvis på skolornas bekostnande. Komna så långt klickar de på, i tur och ordning, "Utbildning", därefter "Skoler o.dyl.", sedan "Blanketter och ansökningar", därpå "Ledighets-
ansökningsblanketter", varefter "Sportlovsledighetsansöknings-
blanketter" slutgiltligen beklickas. En fullständligt elektrisk, för att inte säga elektronisk, s.k. blankett överladdas sedan på elevens hemdatamaskin via en shttp-förbindelse som SSL-krypterats med en 128 bitars RSA-nyckel, vilket lär vara bra. När väl blankettens genuinicitet vederbörligen kontrollerats, ifyller eleven densamma i erforderlig grad. Därefter anbringas en signatur, till vilket ett särskilt hårdcertifikat nyttjas, även det försett eleven av skolan. (Signaturen är i själva verket något av 48-timmarsmyndigandets ryggrad, för att inte säga nerv, emedan det är den som bevisar för vem det vara må, rentav en datamaskin, att eleven är eleven, hela eleven och inget annat än eleven.) Blanketten nedsparas därefter på en flexskiva, som eleven har att leverera till brevlådan i kommunkontorets entré senast kl 04.30 tisdagen före sportlovet ifråga.

- Det vore ju helt förfelat att inrätta en 48-timmarsmyndighet bara för att sedan se den stå oanvänd under en så stor del av dygnets många timmar som hittills varit fallet, konstaterar hr Nånsson.